Er kan aan leerlingen bijzonder verlof worden verleend wegens gewichtige omstandigheden.
U kunt deze verlofaanvraag doen door dit formulier in te vullen. Vervolgens ontvangt u een e-mail met de door u ingevulde gegevens.

 

Print deze e-mail en lever het ondertekend in, samen met het bewijsstuk van reden en noodzaak,

 

bij de administratie van de school. U kunt het getekende document en bewijsstuk ook als scan e-mailen naar  burght@obsburght.nl onder vermelding van 'Verlof - naam kind - groep'.

 

Voor een verlof van méér dan 10 dagen moet u uw verzoek rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar indienen. Hiervoor kunt u een formulier bij de administratie van de school verkrijgen.

 

Hartelijk dank,

 

Directie
O.B.S. De Burght

Invoer:

GEGEVENS AANVRAGER

Voornaam en achternaam *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Plaatsnaam *
Vaste telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
E-mailadres *

LEERLING GEGEVENS

Naam/namen leerling(en) *
Leerling op andere school (naam)
Geboordedatum leerling andere school
 

VERLOF INFORMATIE

Startdatum verlof *
 
Einddatum verlof *
 
Reden bijzonder verlof
Vakantie valt hier niet onder, daarvoor is een apart formulier op te vragen.
* Verplichte velden