De oudervereniging (OV)


De Vereniging heeft o.a. ten doel:
1) bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen belangstelling voor en betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen en
2) een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.


De Vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:
a) het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak,
b) gevraagd of ongevraagd de MR van advies te dienen betreffende
aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen en
c) het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen


Organiseren van activiteiten
De oudervereniging helpt o.a. met het organiseren en financieren van activiteiten betreffende de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, de avondvierdaagse, het zomerfeest, het afscheid van de groepen 8 met een voorstelling, de aanschaf van nieuwe boeken en andere leuke activiteiten in het kader van de Voorleesdagen en de Kinderboekenweek, het onderhoud van het schoolplein, de
schoolfotograaf-dagen, de veilige(!) schoolstraat, de sportdagen, meerdere initiatieven t.b.v. goede doelen, de schoolreisjes en de schaatslessen.


Ouderbijdrage
Scholen mogen financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen, activiteiten, festiviteiten en schoolreizen. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of -budget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Deze bijdragen worden ten behoeve van school geïnd en beheerd door de OV, wiens bestuur hierover verantwoording aflegt elk schooljaar.

 

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:
- Een algemene bijdrage (€60,- per kind per jaar) voor het bekostigen van de algemene activiteiten
- Een bijdrage specifiek voor de door school georganiseerde schoolreisjes (alle groepen) en de schaatslessen (groepen 5 en 6). Het bedrag voor de schoolreis en schaatslessen wordt jaarlijks door de school vastgesteld en varieert naar gelang de duur van de schoolreis per groep tussen de €35 en €110. 


Schoolkassa
Om de ouderbijdrage te innen maakt de Oudervereniging gebruik van
Schoolkassa. U ontvangt automatisch een mail van dit incassosysteem wanneer uw kind op de Burght is gestart. Het is AVG-proof, gebruikersvriendelijk en bovenal een communicatieproces. Schoolkassa biedt de mogelijkheid om de ouderbijdrage in één klik te betalen, maar u kunt er ook voor kiezen om in termijnen te betalen. Mocht u de bijdrage op voorhand willen splitsen met een
andere ouder, dan kunt u hiertoe twee aparte links krijgen van onze
penningmeester. Ook blijft het mogelijk indien u daarvoor een reden heeft een geheel andere betaalwijze te gebruiken dan Schoolkassa. Te allen tijde kunt u over bovenstaande mailen naar  penningmeesterov@obsburght.nl  (Jodi Pollara) en daarop zal zij contact met u opnemen.
 
Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het formele bestuur bestaat momenteel uit: Welmoed Harten (voorzitter), Jody Pollara (penningmeester), Zerah Partakusuma (secretaris) en Cisco Peeters (verbindingsmedewerker;-).


Vergaderingen/ Commissies
Het bestuur probeert zo min mogelijk vergaderingen in het leven te roepen voor haar leden, maar desondanks samen wel veel werk te verzetten voor school.
Daarom werkt zij als volgt: Uit de statuten van de Vereniging blijkt dat het bestuur ter vervulling van speciale opdrachten commissies in kan stellen en het bestuur kan aan een commissie bepaalde bevoegdheden delegeren i.v.m. deze opdrachten. Daarom heeft zij reeds voor veel activiteiten commissies in het leven geroepen. 


Steentje bijdragen
Wilt u ook helpen? Dat kan en dat is fantastisch! De Vereniging kent donateurs, leden (deze hebben stemrecht) en buitengewone leden. Donateur wordt u automatisch door de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te storten. Lid wordt u door eenmalige, schriftelijke aanmelding als lid bij de Vereniging. Dit kan via: voorzitterov@obsburght.nl 

Buitengewone leden zijn alle personeelsleden van de school.


ALV
Tussen herfst en kerst organiseert de oudervereniging elk schooljaar de Algemene Leden Vergadering (ALV), op deze jaarvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de ALV.