De vakanties worden bovenschools vastgesteld. In de loop van het jaar zijn er ook een aantal vrije dagen voor alle groepen in verband met studiedagen van het team. Meer hierover leest u in onze schoolgids.
Bekijk data met betrekking tot vakanties en vrije dagen.

Bekijk de complete jaarkalender. 

 

Aanvraag vakantieverlof

Dit moet minimaal 2 maanden van tevoren worden aangevraagd door middel van Aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f).  Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van de werkgever, dat u de vakantie niet op een ander moment in het schooljaar kunt opnemen. Zie ook dit artikel. Verlof voor méér dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Hiervoor kunt u het verlofformulier op deze site invullen. 

 

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

In een aantal bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof vragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een begrafenis van een familielid, kerkelijke of geloofs- of levensbeschouwelijke verplichtingen. Verlof wordt aangevraagd door middel van invulling van het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g).