De hele wereld op school

Binnen onze school ontmoet je de wereld. Kinderen uit allerlei culturen en windstreken kom je bij ons tegen. In de ene lunchbox een sushirol en in de andere een broodje kaas. We leren van elkaar om wereldburgers te worden, we bieden een omgeving waar iedereen kan groeien. Een plek waar je vertrouwd bent en vertrouwd wordt.
De leerkrachten zijn bevlogen en dagen elkaar en de leerlingen uit om samen grenzen te verleggen. Zoals dat past bij het karakter van Amsterdam: een inclusieve stad met onderwijs dat eigenzinnige wereldburgers voortbrengt.