In het archief van de Medezeggenschapsraad (MR) vindt u de volgende documenten die ouder zijn dan de drie jaren voorafgaand aan het lopende schooljaar:

  • Statuut van de Medezeggenschapsraad
  • Medezeggenschapsreglement
  • Huishoudelijk reglement van de MR 
  • Agenda's en notulen van de MR vergaderingen
  • Jaarplanningen van de MR
  • Jaarverslagen van de MR

De recente uitgaven van deze documenten, dus die van het huidige leerjaar en de afgelopen drie schooljaren, treft u aan op de MR-pagina.