Het opvoedspreekuur start weer in school:

Iedere eerste woensdag van de maand tussen 8.30 en 9.45 kunt u met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkelen langskomen bij Ine Welmers in het kleine kamertje in de gang met piano. Ine werkt bij het Ouder en Kindteam Amsterdam en kan samen met u op zoek naar passende antwoorden op uw vraag over opvoeden en kind gedrag. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk.

Op de website www.oktamsterdam.nl kunt u allerlei trainingen voor ouders en kinderen per stadsdeel vinden.

 

Kunt u niet op die ene woensdag in de maand; mail naar i.welmers@oktamsterdam.nl en we zoeken samen een passend moment.

 

Bij het Buurtteam Amsterdam kunt u terecht met allerlei praktische en financiële vragen; www.buurtteamamsterdam.nl

Bij Stichting Sina kunt u vergoeding voor sport, cultuur en zwem lessen aanvragen; www.stichtingsina.nl

 

 

Stedelijke armoede taskforce:

De gemeente Amsterdam, WPI en de Buurtteams hebben een stedelijke armoede taskforce opgezet om Amsterdammers en professionals zo goed mogelijk te informeren over alle voorliggende voorzieningen en interventies. Wanneer de energieprijzen op het hoge niveau (prijspeil april 2022) stabiliseren, zal het percentage huishoudens met energiearmoede in de stad toenemen tot 42%.

 

Er is een landelijke aanpak en een specifieke aanpak in Amsterdam:

Landelijk:

 • Verlaging energiebelasting
 • Tegemoetkoming energiekosten € 190 in november en december 2022
 • Prijsplafond gas en elektriciteit vanaf 2023
 • Minimabudget voor gemeenten

Amsterdamse Aanpak Energiearmoede:

 • Uitbetaling energietoeslag aan minimahuishoudens door WPI (Armoedebestrijding, Team Voorzieningen)
 • Het financiële vangnet bij sterk stijgende energiekosten door buurtteams (Vroegsignalering) en WPI (Inkomensvoorziening)
 • Ondersteuning bewoners bij energie besparen door WPI, Wonen en Ruimte & Duurzaamheid & buurtteams

 

Wat zijn helpende vragen voor alle ouders en hoe kan je signaleren?

 • Lukt het om kleding te kopen voor uw kind(je)?
 • Lukt het om uw kind te laten sporten/zwemles te betalen?
 • Kunt u de boodschappen nog betalen? (luiers, babyvoeding, eten etc.)
 • Kunt u andere vaste lasten nog betalen?
 • Kunt u de energierekening nog betalen?
 • Wanneer bent u omhoog gegaan qua energielasten en lukt dat om te betalen?
 • Heeft u een energietoeslag ontvangen?

 

Wat doen de Buurtteams?

 • Budgetadvies/begeleiding om een haalbaar financieel jaarplan te maken
 • Energie coaching
 • Schuldenrustlening of schuldhulpverlening
 • Aanvraag individuele bijzondere bijstand (ook voor ouders met middeninkomens, middels een draagkrachtmeting)
 • Nazorg, in ieder geval bij de jaarrekening. Dit om te voorkomen dat de jaarrekening leidt tot nieuwe schulden
 • Hulp bij aanvraag energietoeslag

 

Extra energiespreekuren:

 • Energiecoaching door stichting !Woon (WPI) t/m 31/12/22
  • Bespaartips en gratis materiaal, installatiehulp (afspraak in te plannen door bewoners)
 • Huis-aan-huis energieadvies (Wonen) t/m/ 31/10/22
  • Bespaartips en gratis bespaarmateriaal
  • In stadsdelen Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost
 • Vernieuwde Huis-aan-huis energieadvies (wijkaanpak) t/m 31/4/23
  • Bespaartips en gratis bespaarmateriaal, kitten en ventilatiecheck
 • Energieadvies en energiecoach door buurtteams (WPI)
  • Bespaartips en gratis bespaarmateriaal: energiebox
 • FIX Brigade (Stadsdeel Oost) t/m 31/12/22
  • Gratis tips en installatie van bespaarmateriaal t.w.v. € 100,-

 

Verwijzen Extra

Heeft iemand te hoge kosten, urgente problematiek of kan de ouder niet zelfstandig de weg naar het Buurtteam vinden? Dan kan je als professional gebruik maken van onderstaande telefoonnummers en mailadressen en ouders warm overdragen:

 

Let op! De informatie in deze bijdrage is voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op:

www.buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis ( voor Amsterdammers )

www.wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/energiecrisis (voor professionals in het sociaal domein)

 

Interessante flyers:

Mindfull parenting OKC

Jeugdpreventie huiselijk geweld Arkin

Flyer Huiselijke geweld Arkin

Arkin met plezier naar VO school